اخبار

طی آیینی معنوی در مخابرات خراسان شمالی صورت گرفت

غبارروبی نمازخانه ستادی در آستانه ماه ضیافت الهی

تعرفه ترافيك داخلي ADSL مخابرات خراسان شمالي 50 درصد كاهش يافت

مدير تجاري مخابرات منطقه خراسان شمالي از تفكيك ترافيك داخلي و بين الملل در سرويس اينترنت

مدير جديد شبكه مخابرات خراسان شمالي معرفي شد

طي حكمي از سوي مدير مخابرات منطقه خراسان شمالي ، مهندس ايزانلو بعنوان مدير شبكه مخابرات

مشاهده صفحه خبر ها

نظر سنجی

در صورت استفاده از طرح صددانه یاقوت مخابرات منطقه خراسان شمالی میزان رضایت خود را اعلام فرمایید.
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی